13/05/2022
Projecte educatiu ReCrea

Coneixes el nostre projecte educatiu? 

Adaptem el nostre projecte educatiu a cada escola:

Els entorns educatius i pedagògics que preparem des de ReCrea s’adapten al projecte de l’escola per mantenir la coherència amb els diversos plans docents. Els objectius principals del nostre projecte educatiu són els següents: 

 • Transmetre els valors essencials per garantir el bon desenvolupament dels nens i les nenes. 
 • Assegurar que el conjunt d’activitats proposades durant el temps de migdia contribueixin en el seu descans i relaxament, de manera que puguin afrontar les activitats lectives de la tarda amb plenes facultats.

La pausa del migdia és un moment de descans, però també és un espai de socialització on els infants poden treballar l’educació de la salut i la higiene, la creació d’hàbits de vida saludable, les relacions socials, de convivència i la coeducació. Tanmateix, aquest espai és una bona oportunitat per a l’adquisició d’autonomia en la vida quotidiana. Dit això, el nostre projecte educatiu es constitueix a partir de 4 eixos: 

 1. L’alimentari
 2. L’higiènic-sanitari
 3. L’eix social
 4. i l’eix ambiental

L’espai de dinar, l’espai físic del menjador, l’educació alimentària i l’espai de lleure són els conceptes que s’interrelacionen en els nostres projectes educatius: 

L’espai de dinar. Al voltant del menjar, barregem aspectes purament nutricionals amb tota una infinitat de factors culturals, socials i particulars de cada persona, que condicionen, en un moment determinat, la tria alimentària. Això implica que l’alimentació és un procés conscient i voluntari, susceptible de ser educada. Aquest fet converteix al menjador escolar en un espai educatiu per a l’adquisició d’uns hàbits alimentaris correctes. 

L’espai físic del menjador. És important reunir tots els condicionants necessaris per convertir l’espai físic del menjador en el lloc idoni per poder desenvolupar la nostra tasca educativa en hàbits alimentaris, de comportament a taula i d’higiene. 

L’educació alimentària. L’actitud dels nens i les nenes davant de cada aliment, el seu comportament a taula i al menjador, els seus hàbits d’higiene, etc., són reflexos del que han vist o après. Els educadors i educadores treballen amb l’objectiu de fomentar una actitud correcta de les situacions relacionades amb el menjar.

L’espai de lleure. El temps de migdia també ha de ser un temps lúdic que els infants poden aprofitar per descansar i gaudir d’activitats de grup i individuals, tot relacionant-se amb la resta de companys i companyes. Els educadors i educadores del menjador faciliten moments perquè aquest temps de lleure es porti a terme de forma ordenada i profitosa pel nen i la nena. 

Som un projecte educatiu inclusiu, treballem des de les necessitats educatives especials (NEE):

Des de ReCrea ajudem a construir una escola per a tothom, un projecte per a cadascú. A través dels educadors i educadores, posem en marxa tot un seguit de protocols destinats a aconseguir la inclusió dels nens i nenes en la dinàmica general de funcionament del servei de menjador, tot atenent a les seves necessitats particulars: 

 • Proporcionem a tot l’alumnat situacions educatives que permetin un progressiu descobriment i creixement personal.
 • Promovem l’adquisició dels hàbits d’autonomia personal i social i de les habilitats de relació que permetin l’accés als entorns i serveis comunitaris de la forma més independent possible.
 • Proporcionem la possibilitat de relacionar-se amb les altres persones per mitjà dels diferents llenguatges d’expressió i comunicació.
 • Potenciem les habilitats i l’ocupació significativa en activitats d’oci i temps lliure.

I molt important! Eduquem des de la igualtat de valors:

La coeducació comporta la promoció d’una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminacions per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere. 

Aquest mètode d’intervenció educatiu va més enllà de l’educació mixta, les bases del qual es fonamenten en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de nens i nenes independentment del seu sexe. Per tant, el nostre menjador escolar gestionat des de la igualtat de valors promou: 

 • Un llenguatge verbal i gràfic que tracti equitativament ambdós sexes.
 • L’ús no sexista dels espais educatius dels quals fem ús durant el temps de migdia.
 • La utilització de materials didàctics i curriculars que promoguin un tracte no sexista.
 • L’orientació professional i acadèmica no estereotipada i sense discriminacions sexuals o socials. Per a conèixer més sobre la socialització de gènere, us animem a donar una ullada al nostre article sobre segregació vertical i horitzontal.
 • La gestió positiva de situacions de conflicte vinculades a comportaments i actituds de caràcter sexista, per motiu d’identitat de gènere o d’orientació afectiva sexual.

A ReCrea, estem fermament compromesos i compromeses amb la creació d’entorns pedagògics i educatius inclusius pels infants i joves. El nostre equip de professionals és divers i té molta experiència, il·lusió i vocació de servei. Garantir la qualitat del nostre servei és bo per a nosaltres, però és imprescindible pels nens i les nenes, el futur de la nostra societat. 

Fins aviat!