23/05/2022
Atenció a la diversitat, projecte educatiu ReCrea

L’atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat durant el temps de migdia

A ReCrea som una empresa socialment responsable i de caràcter educatiu. Per tant, treballem per oferir unes pautes educatives bàsiques encaminades a la convivència entre els infants i a la seva integració, siguin quines siguin les seves característiques. 

En aquest article, repassem breument què significa parar atenció a la diversitat per a una educació inclusiva, una educació per a tothom, durant el temps de migdia.

Què vol dir l’educació inclusiva segons l’ONU?

L’Organització de les Nacions Unides (ONU) defineix l’educació inclusiva de la següent manera:

“L’educació inclusiva ha d’identificar i respondre a la diversitat de les necessitats de tots els estudiants, incrementant la seva participació en l’aprenentatge, les cultures i les comunitats i reduir alhora l’exclusió de l’educació”.

A més a més, la Generalitat de Catalunya va crear el 2017 el decret (150/2017) quant a l’atenció educativa en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

L’objectiu de l’educació inclusiva, doncs, és defensar el dret que tenen tots els infants a rebre una educació de qualitat no excloent. És a dir, que no exclogui determinats grups desafavorits per qüestions de raça, religió, gènere, necessitats especials o perquè siguin persones nouvingudes.

Beneficis de l’educació inclusiva

Parar atenció a la diversitat per a una educació inclusiva comporta beneficis socials, culturals, formatius i de valors tant per als infants i joves com per a les famílies. Els projectes educatius on la diversitat i la inclusió són els eixos fonamentals afavoreixen i garanteixen la qualitat de l’educació, la cohesió social i el progrés acadèmic per a tothom.

Com treballem la inclusió de la diversitat a ReCrea?

A ReCrea fa molts anys que apostem per un projecte educatiu que vetlli per tothom. Per a aconseguir-ho, posem en marxa tot un seguit de protocols destinats a aconseguir la inclusió de tots els nens i nenes en la dinàmica general de funcionament de les nostres activitats.

Des del nostre projecte de menjador i gestió del temps de migdia, abordem la diversitat de la següent manera:

 • Afavorint els jocs cooperatius.
 • Col·laborant en la inclusió dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu (NEE).
 • Afavorint el desenvolupament d’habilitats socials.
 • Utilitzant els recursos humans i materials de la millor manera, amb una bona organització i optimització d’aquests.
 • Afavorint la integració dels infants en les activitats en temps de migdia.
 • Determinant criteris d’adaptació i elaboració d’activitats comunes.
 • Fomentant la vivència de la realitat tal com és: plural i complexa, amb actitud de respecte.
 • Evitant accions discriminatòries o que puguin classificar o etiquetar a qualsevol nen o nena.
 • Evitant la sobreprotecció i el tracte de favor als nens i nenes amb NEE.
 • Facilitant la participació efectiva de les famílies.
 • Incloent mesures organitzatives i de funcionament pensant en les característiques dels infants.

Així doncs, el propòsit del nostre projecte educatiu és ajudar als centres amb què treballem a crear una escola per a tothom. Perquè coincidim amb el que diuen la Mercè Olivé i en Jordi Carmona: “Una escola és inclusiva o és injusta i una escola injusta no té raó d’existir”.

Ens llegim al nostre proper article!