10/06/2022
menjador escolar escoles educació especial

ReCrea a les escoles d’educació especial

El menjador escolar de ReCrea a les escoles d’educació especial

L’aprenentatge alimentari s’inicia a la família, continua a l’escola en l’espai del menjador i, mitjançant l’escola, torna enriquit al si de la família”, FAO. 

Recrea adecua l’estona del menjador escolar a les escoles d’educació especial com un entorn educatiu favorable i personalitzat per treballar l’educació per a la salut. Es valoren positivament els infants amb diversitat funcional com un ésser únic.

El nostre objectiu és que els infants puguin adquirir una bona autonomia en l’àmbit personal, professional i social. A partir d’aquí, llavors, treballem tots els hàbits que engloba l’estona del menjador escolar com, per exemple, les rutines de l’alimentació, la higiene i les habilitats socials, entre d’altres.

Atenció personalitzada basada en la salut, l’alimentació i les emocions

Amb l’ajuda de les educadores i educadors, i en comú amb als objectius de l’escola, els infants aprenen a superar les barreres de les seves dificultats de manera ràpida i senzilla. Aquest progrés, però, és diferent per a cada infant, ja que els ritmes d’aprenentatge són diversos i personals. Per aquest motiu, els infants amb diversitat funcional han de ser atesos de manera individualitzada. Així  poden potenciar totes les seves capacitats al màxim des d’una educació basada en l’alimentació saludable, variada i equilibrada. Motivar els infants perquè puguin gaudir de tots els aliments és un factor sempre present. 

La comunicació constant, l’educació emocional i la comunicació no verbal està present i és l’essència que preval en tot moment

A més més, també treballem des de l’educació emocional, volem assegurar la comoditat, la seguretat i la felicitat de tots els infants. Perquè això sigui possible, la comunicació diària amb la família i el personal docent del grup o classe és fonamental. L’observació i atenció constant i individualitzada és un element clau, també, per poder entendre els nens i les nenes sense que verbalitzin oralment les paraules. 

En definitiva, des de ReCrea impulsem un  menjador escolar que serveixi com a motor educatiu. Des del nostre projecte de menjador escolar per a les Escoles d’Educació Especial, seleccionem els millors mètodes i estratègies que estimulen els infants cap als canvis que venen donats d’una correcta alimentació i uns bons hàbits socials i higiènics. 5

Fins la propera!